Fotografi og modernisering 1900 - 1940

I 2015 fyller norgeshistoriens mest kjente fotograf - Anders Beer Wilse (1865-1949) - 150 år. Norsk Folkemuseum åpnet utstillingen "Wilse – Bildet av Norge" 16. april. Utstillingen er den største presentasjonen av Wilse i jubileumsåret. Hans fotografier er kjent for de fleste gjennom tusenvis av reproduksjoner på trykk i bøker, frimerker og ikke minst postkort. I utstillingen møter publikum også Wilse som amatørfotograf og «indianerfotograf» i USA, og senere i karrieren som den store lysbildeforedragsholderen og formidleren av sine Norgesbilder. Stor plass er brukt på å vise fotokunstneren Wilse gjennom den første større mønstringen noensinne av originalforstørrelser fra hans atelier.

Anders Beer Wilse er både temamessig og geografisk den store norgesfotografen, kjent som den som mest flittig fotografisk dokumenterte folk og landskap i hele Norge fra nord til sør. Gjennom denne innsatsen fornyet Wilse norsk fotografi på begynnelsen av 1900-tallet. Nye fotograferingsmåter som øyeblikksfotografi  og illustrerende sjangerfotografi, motivvalg og ideer om et fortellende og personlig fotografi skapte nye bilder av Norge. Wilse er nasjonsbyggeren i norsk fotografi – i den grad at det i blant er vanskelig å trekke grensen mellom fotografens dokumentasjon av en norsk modernisering og en fotografisk design av nye, identitetsskapende vaner. Siden har vi i stor grad fortsatt å fotografere som Wilse - han la grunnlaget for moderne norsk fotografi slik vi kjenner det gjennom hele det 20. århundre.

Wilsejubileet markeres ved utstillinger, arrangementer og aktiviteter på Internett og sosiale medier gjennom hele året. Mange av disse aktivitetene skjer i et samarbeid mellom Norsk Folkemuseum, Nasjonalbiblioteket, Oslo Museum, Norsk Teknisk Museum, Preus museum og Norsk Maritimt Museum – følg for eksempel «Wilse2015» på Facebook


Temautstilling. 17.4.-30.12.2015.

 

Anders Beer Wilse

Omvisning i utstillingen

Faglig ansvarlig for utstillingen
Trond Bjorli og Marie F. Seim