Utstillingen viser et lite utvalg av J.L.Tiedemanns Tobaksfabriks reklameplakater fra 1920 til 1975. 

Tiedemann var regnet som en pionerbedrift i mellomkrigsårene når det gjelder salg og reklame i Norge. Bedriften tok da i bruk nye reklamemidler og satset på en utstrakt markedsføring av sine produkter. Det var i disse årene at Tiedemann ble den ledende norske tobakkfabrikk etter at Conrad Langaard i mange år hadde innehatt førsteplassen.

Gjennombruddet for mekaniseringen av produksjonsprosessen i tobakkindustrien kom etter 1910, der særlig sigarettmaskinene var utslagsgivende. Mens en sigarettarbeider kunne prestere 1500 sigaretter ved håndrulling per dag, kunne de nye maskinene produsere mellom 100.000 og 150.000 sigaretter. Også forbruket og produksjonen av røketobakk steg sterkt og var i volum den største varegruppen. Nye hygienekrav gjorde også sitt til at skråtobakken, som tidligere hadde dominert produksjonen, var i klar tilbakegang.

Industrialiseringen medførte en generell vekst i varestrømmen, som også innebar vekst i reklamen generelt. Systemet med merkevarer gjorde at konkurransen ble flyttet fra handelsleddet til produksjonsleddet. Kjøpmannen var fremdeles viktig, men han omsatte i mindre grad i løs vekt fra sekker og kartonger. Merkevarebygging var tidlig en viktig del av Tiedemanns markedsføring. Den ga mange fordeler, som gjenkjennelse, høyere gjenkjøpsfrekvens, motstandsdyktighet mot konkurranse fra andre og nye merker samt større muligheter for vekst gjennom merkeutvidelser.

Reklameplakater for Tiedemann illustrerer godt den estetiske og symbolske tilleggsverdien som ble gitt de ulike merkene. Merkenavn ga produktene identitet. På samme måte ble merket en viktig identitetsmarkør også for røykeren. En sigarett- eller tobakkspakke man tok ut av lommen tjue ganger om dagen måtte stå for noe. Røyking som fenomen har derfor ikke bare vært knyttet til nytelse av tobakk. Røykingen har også vært knyttet til mange sosiale funksjoner, og har vært viktig for å understreke sosial status og kulturell tilhørighet.

Fra 10. november 2011 er utstillingen av Tiedemanns plakater åpen for publikum i Hallen på Norsk Folkemuseum. For mange er tobakkreklame i dag et ukjent fenomen – forbudet har jo vart i 36 år, men for de eldre vil antagelig noen av plakatene vekke kjente minner.

Røyking er skadelig!

Røyking er svært skadelig for deg og dine omgivelser og kan føre til nedsatt levealder. Røyking er også sterkt avhengighetsskapende. Tobakk står for en femtedel av alle dødsfall i Norge. Hvert år dør omkring 7 500 personer av sykdom utviklet som følge av tobakk, og i tillegg dør 500 av passiv røyking.

Tobakksreklame har vært forbudt i Norge fra 1975. Forbudet er nedfelt i Lov om vern mot tobakkskader, og tobakksprodukter er i dag utstyrt med advarsel om helseskader man risikerer ved bruk av tobakk. Advarselen ble innført i Norge etter påbud av Helsedirektoratet.

J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik var med sin produksjon og omsetning av tobakk et karakteristisk eksempel på nærings- og nytelsesmiddel­industrien i Norge. I 2008 ble produksjonen i Norge nedlagt etter 230 års virksomhet, og Norsk Folkemuseum overtok i den forbindelse samlingen fra Tiedemanns reklame- og tobakksmuseum. Tobakken kom til Norge i første halvdel av 1600-tallet og ble etter hvert vanlig i alle samfunnslag. Norsk Folkemuseum presenterer kulturforhold i et historisk perspektiv der også tobakk inngår.

   

Golden West

Virginiasitarett lansert i 1922 av tobakkfabrikken Hartog & Co A/S (overtatt av Tiedemann 1923).  Et meget populært merke i mellomkrigsårene, i handelen frem til 1956.

Medina

Lansert i 1930 og i salg til 1966. Var i årene før 2. verdenskrig en populær orientalsk sigarett. Slagord «Den milde med karakter» med kvinner som målgruppe.

Blue Master

Lansert i 1936. Type: American Blend. Blant Tiedemanns mest solgte merker og den eldste norske sigarett som fortsatt er i handelen.

Tiedemann-fiskeren

Fiskeren var en av Norges mest kjente reklamefigurer og et symbol for bedriftens røketobakker sammen med slagordet «Tiedemanns tobak er dog den beste».

Teddy

Virginiasigarett – lansert i 1914. Har navn etter den amerikanske presidenten Theodore Roosevelt - populært kalt Teddy. Slagord: Tiedemanns Teddy allemanns venn. Det norske sigarettmerke som var lengst i salg. Trukket tilbake i 2010.

Hobby

Lansert i 1933 og var Tiedemanns første sigarett av amerikansk type. Forskjellige hobby-motiver var gjennomgangstemaet i reklamen. I handelen frem til 1975.

Se filmen som ble laget til Tiedemanns 200-årsjubileum i 1978