Temautstillingene kan være store eller små og enten vise deler av museets samling som ikke er å finne i de faste utstillingene, eller ta opp aktuelle problemstillinger i tiden.