Norsk Folkemuseum er i startfasen av en omfattende fornying av Friluftsmuseet. Dette vil omfatte fortolking, formidling og vedlikehold. Nye bygninger står på trappene til å bli oppført, og noen av de nåværende bygningene vil bli endret både når det gjelder innredning, presentasjon og levendegjøring.

2010-2011 Trønderlagstunet

2011-2013 Forstadsbebyggelse og arbeiderkultur

2011 Johannes gate 12 1910: «Levende» historie
Johannes gate 14 1910: «Levende» historie
Fliseberget 2 1924: Trangboddhet
2012 Johannes gate 4 1925: «En slektsaga» – Augusta og Marius Andresen
Stupingata 10 1954: «En slektsaga» – Martha Olsen
2013 Kanten 3b 1958:  Kairo Frukt og Tobakk
2014 Utmarksbygninger og historiske gjerder
Utstillingen «Gårdsarbeid» i Telemarks- og Hallingdalstunene

 

 

Prosjekter planlagt i årene framover

Hovestua i Kong Oscar IIs Samling
Kolonialen
Setesdalstunet
Numedalstunet
Leikanger prestegård
Hardangertunet
Kanten 1 fra Hammersborg
Gjenreisningshus fra Finnmark

Kjøkkenet i Striklestadlåna.

Stua i Stupinngata 10.

Kairo Tobakk og Frukt