Stue fra Hove i Heddal, Telemark. Bygd 1738

Byggherren var den rike Ole Olsen Hove, som fikk gården ved giftermålet med odelsjenta Tone Sveinungsdatter Hove. Byggeåret 1738 er skåret inn både ved inngangsdøren og inne i stua. Ole var sønn av den kjente bygdelensmannen Ole Hovdejord eller «Tinnemannen». På hjørneskapene ved høysetene er initialene TSD og OOS innskåret. Forskjellige generasjoner har etterlatt seg fromme sentenser, initialer og årstall. Alt løsøre har fulgt med fra opphavsstedet.