Loft fra Søndre Berdal, Nesland, Vinje i Telemark. 1750-årene

Dette usedvanlig store og fint utførte loftet var oppført for storbonden Halvor Jonsson Berdal. Det ligner det samtidige loftet fra Rofshus i Mo, men er langt større og har svaler på alle fire sider oppe. Allerede fra begynnelsen sto Berdalsloftet på et underlag av stabber som ble holdt sammen av en grime av svære sviller. På stabbene lå brede flak som holdt gnagere unna. Som vanlig på yngre Telemarksloft er det sval foran buret nede. Trappen til loftet er i svalen. Berdalsloftet ble fredet i 1939.