Restuareringen har blant annet omfattet omlegging av spontaket, tjæring og utbytting av skadete bygningsdeler.

I 2001 startet Riksantikvaren et prosjekt for å sette i stand alle stavkirkene i Norge. Dette stavkirkeprogrammet pågår fram til 2015.

Nå har Gol Stavkirke på Norsk Folkemuseum gjennomgått en omfattende restaureringsprosess som endelig avluttes i 2013. Arbeidene har omfattet både bygningsistandsettelse og brannsikring. Begge disse prosjektene har i utstrakt grad vært finansiert av Riksantikvaren og ved Norsk Folkemuseums egeninnsats.

Omfattende restaurering

Håndverkerne har restaurert bl.a. kors, dragehoder og mønekammer og skiftet over 14 000 takspon. Til slutt er kirken blitt tjærebredt.

Prosjektet omfatter også kildegransking og supplering av dokumentasjon om kirken. Brannsikringsprosjektet innebærer etablering av nytt sprinklingsanlegg. 

  

Gol Stavkirke

Det er bevart 28 stavkirker i Norge. Tre av disse ble demontert i 1880-årene og etter hvert flyttet til norske friluftsmuseer: Garmo stavkirke, Haltdalen stavkirke og Gol stavkirke. Garmo stavkirke ble gjenreist på Maihaugen i 1921. Haltdalen stavkirke ble gjenreist på Trøndelag Folkemuseum i 1937 etter å ha stått i Trondheim en del år.

Gol stavkirke ble gjenreist på Norsk Folkemuseum og er en rekonstruksjon bestående av både originale og nye bygningsmaterialer. Kirkens eldste deler er fra ca. 1200. Stavkirken ble gjenskapt som en middelalderkirke med blant annet Borgund stavkirke som forbilde. Gol Stavkirke stod ferdig gjenreist i 1885. Den var en av flere bygninger som Kong Oscar II oppførte i folkeparken på Bygdø Kongsgård. Siden 1907 har kirken vært en del av Norsk Folkemuseum. Stavkirken er en av museets største attraksjoner - og den mest besøkte av Friluftsmuseets bygninger.