Kong Oscar IIs Samling ble stiftet i 1881 og åpnet for publikum året etter. Samlingene ble finansiert av Kong Oscar II av Norge og Sverige og anlagt på Bygdøy Kongsgård. I 1907 ble samlingene innlemmet i Folkemuseet

Oscar IIs Samling. Xylografi fra 1881.

Ideen og initiativet kom fra Kongsgårdens forvalter, kammerherre Christian Holst. Fram til 1890 ble fem gamle bygninger flyttet og gjenreist. Målet var å vise at kongen interesserte seg varmt for Norge og derved styrke båndene mellom monarken og nasjonen.

Samlingen inneholder

Stavkirke, Gol, Hallingdal, ca 1200
Stue fra Hove i Heddal, Telemark. Bygd 1738
Loft fra Søndre Berdal, Nesland, Vinje i Telemark. 1750-årene
Soveloft fra Rolstad i Sør-Fron, Gudbrandsdal. Fra ca 1300
«Setabu» fra Støylsemne, Hylestad, Valle i Setesdal. Antagelig 1500-årene


Kong Oscar II og Ole Hove

Kong Oscar II og Ole Hove

Det norske flagget
under unionen med Sverige