Området Valdres dekker den sørvestlige delen av Oppland fylke. Hoveddalen langs Begnavassdraget strekker seg fra Filefjell på grensen til Sogn i nordvest, og nesten til Sperillen i sørøst. Landskapet i øvre del av Begnadalføret preges av tre store innsjøer, Vangsmjøsa, Slidrefjorden og Strondafjorden. Tradisjonelt har bebyggelsen ligget i dalsidene, og husene har vært tilpasset det skrå terrenget. Nordøst i Valdres ligger viddeområdet Valdresflyi, som er en del av Jotunheimen. Det har vært store forskjeller i næringsgrunnlag i de ulike delene av Valdres, og landskapet inneholder både store skoger, fjellvidder og jordbruksbygder. Fjellområdene i Valdres er godt egnet til seterdrift, og det er fortsatt sterke setertradisjoner i distriktet. Valdres var fra gammelt av en av hovedferdselsårene mellom Østlandet og Vestlandet, og var preget av kontakten vestover. Fagernes er det største tettstedet i området, og vokste fram av handel, turisme og jernbane.

 

 

Motiv fra Vang i Valdres. Foto: A. B. Wilse 1936


Stue fra Håli i Vang

Tørkehus fra Istad i Øystre Slidre