Stue fra Yli nordre, Heddal, ca 1750 - 1800

Denne to‑etasjes stuetypen kom som en nyhet i 1500‑årene på embetsgårder og hos storfolk og ble utbredt hos velstående bønder i løpet av oppgangstidene i 1700‑årene. Peis med pipe gjorde det mulig å bygge i to fulle etasjer med ildsted i begge. Svalen med trapp er karakteristisk for Øst‑Telemarks utforming av «uppstugu»-bygninger.

Bygningen har treromsplan. Fra svalen kommer man i inn i forstua, kalt «re» derfra til «stugu», som har dør til koven. Innerst i svalen er det en do.

«Uppstugu» i overetasjen var gårdens representative sove‑ og gjesterom, som avløste loftet. Ved siden av uppstugu ligger «ramen», et rom for oppbevaring. Uppstugu har omtrent samme møblering som stua nede. Innredningen fra begynnelsen av 1800‑årene, utført av Tarald Olsen Haugen, har hans karakteristiske stilblanding. Her er både renessanseornamentikk, barokkpregede fyllinger og klassisistisk listverk med rosetter i hjørnene.

De første uppstuguene var torvtekte. Med en rekke nyanlagte teglverk i distriktet ble det mote å tegltekke stuene, ‑ noe som førte til at øvre etasje ble så kald at det måtte legges himling i rommene. Rommet ble oppvarmet med en jern etasjeovn, i sin tid et statussymbol som viser rommets betydning.