Loft fra Søndre Tveito i Hovin, ca 1300

Dette monumentale og velbevarte middelalderloftet er datert på grunnlag av det jevne rundtømmeret, ½findalslaftet», profileringen, de romanske motiver ved portalene og en runeinnskrift. Portalene er lån fra middelalderens kirkekunst. På burets portal finnes sjeldne rester av original maling; oker på løvehodene og rustrødt på masken.

Bua nede har vært brukt til forråd av mat. Loftet i øvre etasje har svaler på alle sider og tredelt glugge foran døren. Tjærekorsene på døren skulle verne loftets kostbarheter og gårdens formue i klær og tekstiler. En senmiddelaldersk seng er bevart. Loftet ble antakelig satt på stabber i 1700‑årene.