Stue fra Akkerhaugen, Sauherad, ca 1800

Stua er bordkledd og rødmalt, og hjørnene er malt med svarte og hvite kvadrater. Fargene skulle illudere teglmur med detlajer i stein. Skikken er lånt fra byhus i Porsgrunn og Skien, som igjen er malt etter forbilder fra utenlandske byer.

Huset består av ett rom med et lukket bislag foran inngangsdøren. Sengene og skapene er opprinnelige. Møblene er smykket med flatskurd. Initialene på framskapet, HOS LID, står for Halvor Akkerhaugen og hans hustru. Årstallene på skapene angir når interiøret ble malt av den kjente rosemaleren Olav Hansson fra Hovin, som var mester for en rekke dekorerte stuer. Hver vegg har sitt motiv omrammet av "roser": Dyret i lenker fra Johannes Åpenbaring, syndefallet, Samson og løven; og til sist hverdagsmotivet med bonden og tømmermerkeren. I hjørnet har det vært en peis.

Halvor Akkerhaugen var godseier Didrich von Cappelens tillitsmann for tømmerhandel og tømmerdrift, som i 1700‑årene skapte oppgangstider på Østlandet. Halvor reiste stua for å gi Cappelen standsmessig husrom når han gjestet gården.