Stue fra Valle, ca 1650-1700

Huset består av to stuer, årestua, «gamlestog» og «nyestog». Årestua hadde opprinnelig tre rom, stue, forstue og kleve. Da huset ble utvidet med «nyestog» tidlig på 1700-tallet, tok de bort veggen mellom forstua og kleven, rev gavlveggen og bygde den nye stua inntil. Der forstue og kleve hadde vært, ble det nå en gang mellom stuene, med trapp opp til et loft over nystua. Dette avløste de fleste steder fjøstrevet som soveplass for ungdommen

.

Åren, ljoren og den faste innredningen i gamlestua har middelalderkarakter. Nystua er påvirket av nyere moter, og har fått peis, vindu og tregolv. Årestua ble først satt opp i Kong Oscar IIs Samlinger. I 1912 ble «nyestog» satt opp i Setesdalstunet og årestua ble da flyttet inntil.