Stua er en «uppstuggu», en vanlig hustype i Oppdal. Den er tømret i flathogd fjellfuru. Veggene i forstua - "fordøra" - er i stavverk og golvet er steinsatt. Herfra er det trapp til oppstua, et tømret rom over forstua som er røstet på tvers. Oppstua var vanligvis et klesloft, men på mindre plasser uten eget bur kunne også maten lagres i oppstua sammen med kleskistene. Flere av de innvendige veggene i denne stua er malt. Det er steingolv i en del av stua; her ble trekar vasket etter matlaging.