Stall fra Øye, Varaldsøy

Huset er «grindabygt», slik det har vært vanlig å bygge uthus på Vestlandet siden middelalderen. Litt under betene, de tverrgående bjelkene, ligger «skukkåsene». Over disse var det et rom som ble kalt «skukken». Her ble det oppbevart fôr til hesten, materialer o a. Stallen har opprinnelig vært noe større. Før utskiftningen var den felles stall for to bruk. Taket er tekket med «rastaheller». Mens hus for folk og fe vanligvis var isolert med både tykke tømmervegger og torvtak, er dette uten isolasjon. Inntil stallen er det bygd et grisehus

Skytje fra Bakka, Hålandsdal

Dette huset «grindabygt». Huset ble brukt til oppbevaring av ved. I «skukken», i rommet oppunder taket, var det lagerplass for emneved, kornstaur o.a.