Stabbur fra Nes, Mundheim i Kvam, 1743

Huset står på stabber eller stolper for å hindre at smådyr skulle komme inn. Det har en laftet kjerne og sval i stavverk foran gavlen og langs den ene siden. Over døren er årstallet 1743 innskåret, og dette er trolig byggeåret. I bakgavlen er det et lite vindu, og i midtrutene er årstallet 1744 malt på glasset. Stabburet var gårdens forrådskammer med korn, flatbrød, kjøtt, flesk o.a. Alle "bører" og "kjer" som står her har tilhørt dette stabburet.