Stue fra Mundheim i Kvam, eldste del fra 1600-tallet

Stua har treromsplan og er trolig bygd etter at gården ble delt i 1688. Opprinnelig bestod stua bare av det største rommet og en åpen sval foran inngangsdøren i gavlveggen. Senere ble koven tømret inntil sammen med en sval i bindingsverk. Stua har røykovn og ljore. Røykovnen slipper røyken ut i rommet og ut gjennom ljoren. Før 1700-tallet var ljoren den eneste lysåpningen i stua. Stua har fått «glas» med blyglassprosser. Veggdekorasjonen som går hele veien rundt stua kalles «kroting» og ble utført av egne «krotekoner». I denne stua er krotingen hvit, men det ble også krotet i andre farger