Bualoft fra Nes i Mundheim i Kvam, 1769

Bualoftet ligger rett over veien for stua og består av et tømret rom i hver etasje med sval i gavlen og på den ene langsiden. I «buo» i første etasje står tre senger langs den ene veggen. Her lå gårdens tjenere året rundt, selv om rommet  ikke hadde oppvarming. Også omstreifere kunne få overnatte her. Oppe på «lofte» står også tre senger på rad. Dette var gårdens gjesterom, og utstyret er langt finere enn nedenunder. På gavlveggen er det malt: «Dette Huus er bygget af Peder Pedersen Næse og Hustru Herbor Niels Datter Aaret 1769». Utstyr og innbo i loftet har renessansepreg.