Hallingdal ligger i det nåværende Buskerud fylke, og omfatter kommunene Hemsedal, Hol, Ål, Gol, Nes og Flå. Fra de øverste daler oppe i fjellet og til og med Krødsherad (som tidligere hørte til Hallingdal), er hoveddalføret ca 200 km langt. Hallingdal er med sine sidedalfører omringet av fjell og åser, unntatt i sydøstlig retning gjennom Krødsherad. Det har vært stor ferdsel gjennom Hallingdal allerede langt tilbake. De viktigste næringsveiene var først og fremst jordbruk og husdyrhold. I tillegg kom jakt og fiske. Utover på 1600-tallet fikk også tømmerdrift stor økonomisk betydning.

Gol i Hallingdal. Foto: A. B. Wilse

Hallingdalstunet

Hallingdalstunet på museet er satt opp som firkanttun, den vanligste tunformen i størstedelen av Hallingdal.

Stue fra Nedre-Jordet, Hol, ca 1750

Stua har tredelt grunnplan. Forstuedøra er på langveggen. Fra forstua kommer man inn i stua hvor det er dør til koven. I stua er det både "framskåp", "kroskåp" og "pellarskåp", som skapet mellom forstuedøra og kovedøra het i Hallingdal. Interiøret er umalt og har renessansepreg. Nedre-Jordestua er trolig bygd av bonden Ola Hermannson.

Loftstue fra Halvorsgard, Sundalen i Hol, ca 1700

Loftstuene var en ikke uvanlig bygningstype i Hallingdal. Typen har fellestrekk med både stua og loftet. Opprinnelig var det kanskje soverommet i loftet som ble tatt i bruk som stas- og gjestestue og dermed også fikk ildsted. I denne stua er beboelsesrommet i første etasje, og her er det meste av den opprinnelige innredningen beholdt. En trapp på utsiden fører opp til svalen og derfra er det dør inn til loftet. På loftet ble sengklær og gangklær oppbevart.


Stue fra Nedre-Jordet i Hol

Loft fra Holshagen i Hol

Løe fra Holshagen i Hol

Loftstue fra Halvordgard i Hol

Stall fra Halvorsgard i Hol

Geitehus fra Halvorsgard i Hol

Bur fra Trøym i Hemsedal

Stue fra Bjørnebergstølen i Hemsedal

Fjøs fra Torsgard i Ål

Loft fra Grimsgard i Nes

Stue fra Gulsvik i Flå

Linstabbur fra Hole i Sigdal