Friluftsmuseet på Norsk Folkemuseum omfatter 158 antikvariske bygninger fra middelalderen til vår tid. Gol Stavkirke fra rundt 1200 og Raulandstua fra 1300-tallet er blant hovedattraksjonene. Ellers viser Friluftsmuseet gårdsbebyggelse fra store deler av landet og byhus fra flere norske byer i tiden etter reformasjonen.

Landsbygda

Landsbygda er anlagt for å vise hvordan gårdstunene var i forskjellige deler av landet før landbruksreformene i forrige århundre. Her er rekketun fra Setesdal, klyngetun fra Hardanger, firkanttun fra Telemark og Hallingdal og to-tun fra Østerdal. De ulike husene viser ulike ildsteder, som åre, røykovn, peis og ovn. I tillegg har vi Numedalstunet som viser bolighusets utvikling, Husmannsplassen som viser hvordan den ringere stand bodde, og Trøndelagstunet som viser gårdsdrift på 1950-tallet. 

Gamlebyen 

Gamlebyen på Norsk Folkemuseum er anlagt etter kvadraturprinsippet, slik også Christiania (som Oslo het fra 1624 til 1924) ble anlagt, etter at middelalderbyen Oslo brant i 1624. I Gamlebyen finnes først og fremst bygninger fra Christiania, samt Chrystiegården fra Brevik og Barthegården fra Kragerø. Flere små hus fra forstaden Hammersborg, som ble revet i 1923, og forstaden Enerhaugen, som ble revet rundt 1960, er også gjenreist på museet. disse utgjør til sammen en egen liten bydel i Gamlebyen.

Oscar IIs Samlinger

Verdens første friluftsmuseum ble stiftet i 1881 og åpnet for publikum året etter. Samlingene ble finansiert av Kong Oscar II av Norge og Sverige og anlagt på Bygdøy Kongsgård. I 1907 ble samlingene innlemmet i Folkemuseet. Samlingen omfatter bl.a. stavkirken fra Gol i Hallingdal og Hovestua fra Heddal i Telemark.

OBOS-gården

Wessels gate 15 er en bygård fra Oslo, genreist i samarbeid med OBOS. Denne typiske bygården fra 1865 er innredet med leiligheter som viser boligmiljøer fra forskjellige perioder og sosiale lag i gårdens levetid, 1896 – 1999. Hele  gården er nå åpen for publikum hver dag.

Farmasimuseet

Norsk Farmasihistorisk museum, som holder til i Generalitetsgården i Gamlebyen, har utstillinger som viser apotekenes utvikling i Norge fra den første apotekbevillingen ble gitt i 1595 og fram til 1900-tallet

Det er også utstillinger i flere hus i Friluftsmuseet.

 

NF
Landsbygda

inneholder inn- og uthus fra norske bygder.

NF
Gamlebyen

inneholder særlig bygninger fra Christiania (Oslo).


Prosjekter i Friluftsmuseet

Norsk Folkemuseum er i startfasen av en omfattende fornying av Friluftsmuseet.

NF
Hvorfor er Leikanger prestegård rosa?

Fargearkeologiske undersøkelser med overraskelser.