I Setesdalstunet er nye metoder i tatt bruk. Tunet e innredet etter slik det kan ha vært da tidligere eier av gården Kjelleberg, Hallvor Jonsen (1708 -1769), bodde her.

Hallvor giftet seg med Gunvor Ånundsdatter Dale (1708 - 1775) i 1734 og samme året ble de selveiere på gården. I 1739 hadde ekteparet fått en sønn, Jon, etter at de mistet sønnene Jon (3) og Knut (0) året før. Hallvors mor, Vilborg (1683 -1758) var kårkone og bodde sammen med resten av familien. Det var hun som i sin tid fikk satt opp nyestua – den første stua med glass i Valle – på 1720-tallet mens mannen hennes var i krigen.

 

Til hjelp i innredningsarbeidet har vi brukt skiftet etter Hallvor. Da han døde i 1769 ble alt han eide skrevet ned i et skiftebrev. Det er slike gjenstander, både i type og antall, du vil se i stuene og loftet. For første gang får publikum nå komme opp i loftets andre etasje, hvor klær og andre tekstiler ble oppbevart, og hvor en en mannsperson på gården hadde soveplassen sin, for å passe på dette.

 

I skiftet stod det også hvor mange og hva slags dyr Hallvor hadde. Du vil derfor få møte kyrne, sauene og geitene hans - i treversjon – i fjøset. I løa lager vi til med høy og korn og viser hvordan det ble tresket på tradisjonelt vis på låven.

 

På nabogården Åmli, får du et innblikk i hvordan en høytidspyntet setesdalsstue så ut en generasjon før - i 1700. Her iscenesetter vi begravelsen til han som bygde denne stua, Ånund Knutsson Åmli (1636-1700). Vi har også funnet skiftet til Ånund, og her får du se hva han etterlot seg.