Utstillingen «Samisk kultur» viser deler av den samiske samlingen ved Norsk Folkemuseum og belyser samenes levemåte og dagligliv før i tiden. Utstillingen omfatter også helt ny avdeling, åpnet i 2007, som viser samisk liv og kultur i dag.

Samene er en folkegruppe bosatt over vide områder i Skandinavia, Nord-Finland og det nordvestlige Russland, fra Kolahalvøya i nordøst til Dalarna og Femund i sør. Samenes eget navn på det samiske området er Sápmi eller Sámiid eanan. Mange bor for øvrig utenfor dette området; i Norge bor f.eks. mange samer i Oslo. Samenes nøyaktige antall er vanskelig å angi, da det en frivillig sak om man vil oppfatte seg som same, men man regner med at det finnes et sted mellom 50.000 og 80.000 samer totalt. Norge er det landet som har den største samiske befolkningen, ca 40.000.

Siden 1958 har Folkemuseet hatt en fast samisk utstilling, og den har hele tiden vært en av museets mest populære og etterspurte utstillinger, ikke minst har tusener av skolebarn her fått sitt første møte med samisk kultur. Den nåværende utstillingen ble åpnet i 1990 av Kronprins Harald. Som ledd i en fornyelse av utstillingen ble det i 2000 utgitt en guide og katalog, som selges i museumsbutikken.


I forbindelse med Samefolkets Dag åpnet 5.2.2016  en miniutstilling av en kopi av en sølvring fra den samiske samlingen. Originalen er trolig laget i Tromsø 1825. Kopien er laget av den samiske filigransølvsmeden Lisbeth Somby.


 

 

 Det samiske flagget ble vedtatt i 1986 og brukes i alle fire land der samer bor: Norge, Sverige, Finland og Russland

Skoltesamer ved båtnaust, ovenfor Kobbefoss, Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finnmark. Foto: Ellisif Wessel.

Den samiske samlingen
Sametunet

Faglig ansvarlig for utstillingen

Leif Pareli