Med åpent fjøs der det bor husdyr og bolighus som viser livet på gården i 1959 viser vi et eksempel på 1950-tallets gårdsbruk i Trøndelag, med vekt på boskikk og produksjon.

 

Livet på gården i 1950-årene

Museet ønsker å løfte frem dette spesielle tiåret som var en periode med store forandringer på mange områder, et tiår med nye impulser og ny teknologi som medførte endringer i vaner og i arbeids- og driftsmetoder, i landbruket så vel som i hjemmet. I løpet av 1950-tallet utkonkurrerte traktoren hesten i gårdsarbeidet, kjøleskap og fryseboks ble et supplement til stabbur og matkjeller, og vaskemaskinen var på vei til å overta tungarbeidet med klesvasken. Dette 20. århundrets «hamskifte» skal gjøres tydelig gjennom formidlingen av gårdstunet. 

 Låna fra Stiklestad er opprustet og innredet som et eksempel på et 1950-tallshjem på et trøndersk gårdsbruk., Les mer om Trøndelagstunet


Låven fra Elnan og buret fra Koa.

Fagansvarlig for innredningen av Stiklestadlåna var Kari Bjørg Vold Halvorsen.

Fagansvarlig:
Boskikk etter 1850

Birte Sandvik