Apoteket Hjorten lå på Grønland i Oslo. Interiøret er typisk for et byapotek fra midten av 1800-tallet.

Museet har utstillinger som viser apotekenes utvikling i Norge fra den første apotekbevillingen ble gitt i 1595 og fram til 1900-tallet. De faste utstillingene viser blant annet offisinene (salgslokale) fra Apoteket Hjorten datert 1860 og Skillebekk apotek datert 1960. I laboratoriet fra Frogner apotek demonstreres gamle teknikker.

 

Om Norsk Farmasihistorisk Museum

Åpningstider:

Mai - september:
Hver søndag kl 11-16.

NF
Privat eid – offentlig styrt

Ny utstilling i Farmasimuseet. Dokumenter fra 1700-tallet til i dag og hva de kan fortelle om norsk apotekdrift.

NF
Hva leger hva?

Ny utstilling i Farmasimuseet. Ukjente historier fra medisinen og farmasiens forunderlige verden.