Utstillinger

seksjonsbilde

Norsk Folkemuseums utstillinger omfatter Friluftsmuseet og innendørs utstillinger i bygningene rundt Torget. I Friluftsmuseet kan du vandre mellom Landsbygda, Oscar IIs Samling med Gol stavkirke og Gamlebyen med forstaden Enerhaugen.

Utstillingene gir bilder av dagligliv og livsvilkår i Norge fra 1500-tallet og inn i vår egen tid. I Friluftsmuseet kan en se hvordan folk har bodd i byen og på bygda i Norge, med hovedvekt på 1700- og 1800-tallet. OBOS-gården – Wessels gate 15 viser hvordan folk har bodd i byen i de siste hundre  årene. 

Norsk Folkemuseum lager ikke bare utstillinger på museet på Bygdøy, men deltar også i samarbeidsprosjekter med andre museer i Norge og i utlandet.

I Friluftsmuseet

Kong Oscar IIs Samling med Gol stavkirke
Landsbygda med tun og bygninger
Gamlebyen med Enerhaugen
OBOS-gården – Wessels gate 15

I utstillingsbygningene rundt Torget

Bondens våpen
Folkedrakt. 
Historiske reiser i dannede hjem
Norsk folkekunst
Norsk kirkekunst
Samisk kultur
Stortingssalene
Skiftende utstillinger

I OBOS-gården

Bo i byen
Hjemmets teknologi
Maler'n

Andre utstillinger i Friluftsmuseet

Gårdsarbeid
Farmasimuseet
Tannlegeutstillingen
Banken
Skjenkestuen

Museet viser ikke bare bilder fra Norges fortid, men deltar også i dagens samfunnsdebatt gjennom store og små temautstillinger. Skiftende utstillinger presenterer også deler av museets rike samling av kulturskatter.

Sommer 2023

Åpent Alle dager 10-18

NF

Kairo Tobakk og Frukt

I Kanten 3B er det innredet en tobakk- og fruktforretning fra 1958 og utstillingen
«En tobakkshistorie».

NF Folkedrakt

Hverdagstøy og festdrakt

Ny fast utstilling med et utvalg av norske folkedrakter.

NF

 Strikking

Et skattkammer: Silkestrømper fra 1700-tallet, kofter fra 1800-tallet og gensere fra Marius til Skappel ...

NF Setesdal 1739

Setesdalstunet er innredet etter slik det kan ha vært da tidligere eier av gården Kjelleberg, Hallvor Jonsen (1708 -1769), bodde her.