Norsk Folkemuseum har et omfattende fag- og forskningsbibliotek der hovedtema er kulturhistorie i vid forstand.  Biblioteket er åpent for publikum i Dokumentasjonssenterets åpningstider etter avtale.

Biblioteket overtok museumsdirektør Hans Aalls boksamling, og de er fremdeles i samlingen.Bibliotekets samlinger avspeiler sentrale forskningsområder og arbeidsfelt på museet. Samlingen består av bøker, tidsskrifter, årbøker, utstillingskataloger og førere, hovedsakelig fra Norge og Norden, men også fra andre europeiske land. Museets egne utgivelser som veiledere, førere, utstillingskataloger, årbøker, årsberetninger og lignende finner du også i biblioteket.

Vi har et bredt utvalg av litteratur knyttet til fagområder som drakt og tekstiler, håndarbeids- og håndverksteknikker, bygningshistorie og kirkekunst. Vi har også et godt utvalg av norsk topografisk litteratur, eldre reisebeskrivelser fra utlendingers reiser i Norge og bygdebøker. I tillegg er det en egen samisk boksamling som også omfatter oppslagsverk om samisk språk og historie.

Hele bibliotekets samling kan benyttes på stedet. Det er også anledning til å ta kopier mot betaling, både svart-hvitt og farge.


Søk i museets bibliotekbase

I Dokumentasjonssenteret kan du få tilgang til bøker, protokoller, arkivalia, kataloger og fotosamling  Du kan også søke i museets digitale database Primus.

.