Tjenester

seksjonsbilde

Norsk Folkemuseum har et omfattende tilbud ut over selve museumsbesøket. Omvisninger i Friluftsmuseet og utstillingene kan bestilles. Norsk Folkemuseums Gjestestuer tilbyr attraktive lokaler for selskaper. Museets dokumentasjonssenter og bibliotek gir publikum tilgang til samlingene. Bilder tilbys til publisering og forskning.

Bestilling av omvisninger

Norsk Folkemuseum tilbyr en rekke spesialtilpassede omvisninger for ulike typer grupper. For skoleklasser på alle nivåer finnes egne læreplantilpassede omvisninger. For reiselivet finnes også egne omvisningstilbud. En omvisning kan også supplere en middag på Norsk Folkemuseums Gjestestuer.  

Leie av selskapslokaler

Norsk Folkemuseums Gjestestuer ligger omkranset av nasjonale kulturskatter, og med Oslo sentrum i umiddelbar nærhet. Gjestestuene tilbyr utleielokaler for selskaper, møter og konferanser. 

Tilgang til samlingene

Dokumentasjonssenteret inneholder museets bibliotek, arkiv, minnemateriale, fotosamlinger, lyd- og filmmateriale og gjenstandskataloger. Dokumentasjonssenteret er åpent for publikum tirsdag og torsdag kl. 10 - 15 etter avtale.  

Bestilling av bilder

Norsk Folkemuseums bildebyrå formidler motiver fra museets omfattende og innholdsrike fotosamling.

Besøk biblioteket

Norsk Folkemuseum har et omfattende fag- og forskningsbibliotek med et stort utvalg av litteratur knyttet til museets arbeidsfelt og fagområder som drakt og tekstil, håndarbeid- og håndverksteknikker, bygningshistorie og kirkekunst.

Norsk etnologisk gransking

Gjennom tradisjonsarkivet Norsk etnologisk gransking dokumenterer Norsk Folkemuseum vanlig liv ved hjelp av kvalitative spørreundersøkelser. I arkivet finnes materiale tilbake fra 1946 til i dag. Ta kontakt for tilgang til materialet eller ved ønske om å lage undersøkelser.

Norsk Folkemuseum som location

Norsk Folkemuseum har vært bakteppe for utallige spillefilmer, reklameproduksjoner og intervjuer. Museet tilbyr location for fotografering og filming etter nærmere avtale. 

Salg på Julemarkedet

Julemarkedet er ikke bare en årlig førjulsopplevelse for over 20.000 besøkende. Det er også et attraktivt salgsmarked for småskalaprodusenter av ulike slag. Museet tilbyr leie av markedsplass de to første helgene i desember hvert år.

Bli medlem

Medlemmer i Norsk Folkemuseums Venner får gratis adgang til museet i tillegg til Museumsbulletinen som kommer ut fire ganger i året.

NF
Fotograf Anders Beer Wilses kamera. Norsk Folkemuseums Bildebyrå formidler bilder fra museets samlinger.
NF
Festsalen i Norsk Folkemuseums Gjestestuer gir en vakker ramme for selskaper og spesielle anledninger.