Norsk Maritimt Museum og Norsk Folkemuseum er slått sammen fra og med
1. januar 2015.

Norsk Maritimt Museum har som mål å skape kunnskap om norsk sjøfart og virksomhet knyttet til kyst, sjø og vassdrag i historisk perspektiv og i nåtid.

Se Norsk Maritimt Museum på www.marmuseum.no

Norsk Maritimt Museum
Bygdøynesveien 32
0286 Oslo

Telefon: (+47) 24 11 41 50
fellespost@marmuseum.no