skoletilbud

 

Skoletjenesten ved Ibsenmuseet

Ibsenmuseets høyeste prioriterte oppgave er å formidle kunnskap om Ibsens liv og diktning til skoleungdom. Vi ønsker å åpne for refleksjon og vise hvor aktuelle problemstillingene i hans dramatikk er i dagens samfunn.

 En perfekt arena

Utstillingen "Henrik Ibsen - tvert i mot" får et moderne uttrykk som utfyller og kontrasterer Ibsens leilighet. Hjemmet fremstår etter tilbakeføringen som en "tidsmaskin" og en illustrasjon på de omgivelser mange av hans samtidsdramaer utspiller seg i. Boligen gir også en unik nærhet til personen og dramatikeren Henrik Ibsen.

 

MESTERMØTE Ibsen -Munch

Munchs bilder er her sidestilt med ibsens dramatikk, slik at deres ulike kunstformer kommer i dialog. Munchs motiver er - på samme måte som Ibsens dramaer "gennemlevet".

Besøk på Ibsenmuseet

Museet tilbyr et variert opplegg for elever i ungdomsskolen og i den videregående skole. Et vanlig klassebesøk varer ca en time. Skoleelevene deles i grupper på maksimalt femten, og i løpet av en halv time ledes elevene gjennom Ibsens leilighet, hvor vi åpner for personlig kontakt og dialog. I tillegg får elevene, enten før eller etter omvisningen, anledning til å fordype seg i utstillingene og benytte de interaktive skjermene på egen hånd. Slik ønsker vi å gi en kombinasjon av opplevelse og kunnskapsformidling, dialog og selvstendig tilegnelse. 

Vi tar i mot spørsmål og bestillinger på tlf.: 22 12 35 50 eller på e-post.

Det er mulig for skoleklasser / grupper å bestille omvisning før kl. 11. Ved bestilling etter åpningstid kommer et åpningsgebyr på kr. 500.-, etter kl. 20.00 er åpningsgebyret på kr. 1000.-

Priser:
Elever kr. 25.-
Student kr. 60.-