Henrik Ibsen - tvert i mot

 

Utstillingen 

Like før Henrik Ibsen døde reiste han seg opp i sengen og sa med høy og klar røst: "Tvert imod". Avskjedshilsenen kan tjene som oppsummering av Ibsens personlighet. Han protesterte og dementerte flittig. Også i diktningen viste han skepsis mot etablerte sannheter, reiste tvil, opponerte og stilte ubehagelige spørsmål.

Henrik Ibsen ved arbeidsbordet"Henrik Ibsen - tvert imot" er også tittelen på utstillingen som starter i resepsjonen og fyller hele naboleiligheten til Ibsens hjem. Temaene i utstillingen spenner fra det rent personlige, via Ibsen som teatermann til samfunnsspørsmål, og knytter trådene både kulturhistorisk og idehistorisk til den tid han levde i. Vi ønsker også å synliggjøre aktualiteten i problemstillingene, og å åpne for publikums refleksjon over egen livssituasjon og den verden vi lever i.

Utstillingen tar sikte på å skildre både mennesket og dikteren Henrik Ibsen. En rekke unike og svært private eiendeler blir for første gang vist offentlig - blant annet flosshatt og frakk, artiumsvitnemål, ordensmedaljer, toalettsaker, reiseveske og skrivesaker. Presentasjonen er gjort mulig takket være generøs hjelp fra ambassadør Tancred Ibsen og frue.

På Ibsens tid var teateret en viktig samfunnsarena med betydning for nasjonal utvikling, kultur og politikk. Ibsen så på seg selv som verdensborger, reiste mye og bodde lenge i utlandet. Verdens mest spilte dramatiker ved siden av Shakespeare har fremdeles internasjonal sprengkraft og regnes som tidenes mest berømte nordmann.

Utstillingen viser betydningen av Ibsens dramatikk og problemstillingenes aktualitet i hjemlige og internasjonale spørsmål. Til tross for at Ibsen ikke utøvet praktisk politikk, oppfattes fortsatt hans meninger og holdninger som kontroversielle og farlige.

Finansiell bistand: KKD, Fritt Ord, UNI-stiftelsen og Veidekke ASA, Ibsen-året 2006.

Utstillingens arkitekt: Gudmundur Jonsson (MNAL/FAI). Nettsted med mer informasjon: www.internet.is/gudmundurjonsson

Jeg må se å oppdra meg selv. Det er ikke du mann for å hjelpe meg med. Det må jeg være alene om.