Eidsvollsbygningen - Grunnlovens fødested - er en av Norges mest kjente historiske bygninger. I seks hektiske våruker i 1814 var 112 menn samlet her som landets riksforsamling. De utformet Norges grunnlov som var datidens mest liberale grunnlov, erklærte Norge for en uavhengig nasjon og valgte prins Christian Frederik til konge.

Kontakt oss:

Tlf: (+47) 63 92 22 10
Fax: (+47) 63 92 22 11
E-post: kontor@eidsvoll1814.no 

Besøk oss:

Carsten Ankers veg
2074 Eidsvoll Verk

Se vårt nettsted:

Eidsvoll 1814

Restaureringen

Statsbygg fikk oppdraget med å utføre den omfattende restaureringen av Eidsvollsbygningen frem til Grunnlovsjubileet. Formålet har vært å tilbakeføre anlegget så nært 1814 som mulig, slik at publikum kan gis en mest mulig autentisk opplevelse av det historiske anlegget slik det var den gang.

Eidsvoll 1814 og
Norsk Folkemuseum

Som følge av den nasjonale museumsreformen ble Eidsvoll 1814 slått sammen med Norsk Folkemuseum i 2009, og utgjør nå en avdeling innenfor Norsk Folkemuseum. For publikum vil Eidsvoll 1814 fortsatt fremstå som et selvstendig definert museumstilbud.