Sæterhytten på Dronningberget er en vakker bygning som brukes som selskapslokale i sommersesongen fra slutten av april til begynnelsen av oktober. Her kan den som skal feire en spesiell anledning leie lokaler som passer for mellom 20 - 45 personer. Vårt strålende kjøkken TG Selskapsmat står for alt av servering av mat og drikke i lokalene. 

Velkommen til sommerlige feiringer på Sæterhytten! 

Leie lokaler

Ønsker du å leie lokaler til din feiring kan du kontakte oss på gjestestuene@norskfolkemuseum.no eller ringe 22 12 37 00. Det koster 6900 kr å leie Sæterhytten, og man må benytte TG Selskapsmat til alt av servering, mat og drikke. Mer om kjøkkenets ulike menyer og priser ser du på kjøkkenets hjemmesider TG Selskapsmat  Ønskes mer info om utleievirksomheten, gå til Gjestestuer.no 

Kulturopplevelser på Sæterhytten

Sæterhytten brukes også til ulike kulturopplevelser og i slutten av mai og begynnelsen av juni 2016 vil det være anledning til å få med seg en sommerlig konsertaften med Operaperler på Sæterhytten. Årest tematikk vil være "Om naturen" med et musikalsk repertoar om natur, vår og botanikk. Ta kontakt på gjestestuene@norskfolkemuseum.no for nærmere detaljer. Program legges ut på siden i løpet av kort tid. I september vil det igjen være mulig å oppleve Henrik Ibsens Hedda Gabler i regi av Visjoner Teater. Mer info følger.

Finne veien til Sæterhytten

Sæterhytten ligger i henget rett over bussholdeplass Frognerkilen, nær Bygdøylokket. Ta buss 30 Bygdøy. Det går flere slake stier opp til oss langs Dronning Blancas vei. Det er ikke parkeringsmuligheter på Sæterhytten, men det er ofte mulig å parkere i Bygdøyveien. Adressen til Sæterhytten er Bydøyveien 30. 

Sæterhytten passer fint til litt mindre bryllupsfeiringer

Historien bak Sæterhytten

Sæterhytten har en spennende fortid. Her kan du lese mer om Sæterhyttens historie