Bygdø Kongsgård er en økologisk gård som drives av Norsk Folkemuseum. Gården ligger unikt plassert sentralt i Oslo. Bygdø Kongsgård er omlag 2000 dekar hvorav 740 dekar er dyrket mark der det produseres fôr til husdyrene på gården. Gården har ca 60 melkekyr, ca 90 kalver, ca 30 sauer og 9 ponnier. Her kan du også møte gammelnorsk gris, kanadiske minigriser, ulike hønseraser og Trønderkaniner.

 

Gårdstunet sommeren 2009.

Storfefjøset på Bygdø Kongsgård er innredet som løsdriftsfjøs. Kyrne melkes 2 ganger daglig og gården har en melkekvote på 373.000 liter pr år. De fleste av kyrne på Kongsgården er av rasen norsk rødt fe. Vi har også noen Sidet Trønder Nordlandsfe samt noen Østlandsk Rødkolle.

Gården produserer ca 11 tonn kjøtt i året.  

Kyrne på Bygdø Kongsgård vil levere økologisk melk fra 2012.

Bli bedre kjent med Bygdø Kongsgård!  

 

Lørdagsåpent fra 30. januar til 11. juni.

I besøkstunet bor griser, høns, sauer og kaniner. Stallen huser 10 ponnier som brukes i barnerideskole og til ponniriding.

Landbruksverten du møter har mye å fortelle om landbruk og husdyr. Ta med niste og bli en stund!

11.00 - 15.00 åpent besøksfjøs

11.45 - 14.45: Ponniridning. Kr 30.

15.00 - 16.00: Melking i fjøset.

Adkomst

Ta 30-bussen til Bygdø Kongsgård. Det er også fint å spasere hit fra Skøyen.

Kontakt

Mari Bjørnsrud-Gabrielsen
formidlingsansvarlig ved Bygdø Kongsgård

Tlf: 40 02 36 71

mari.bjornsrud.gabrielsen@norskfolkemuseum.noGårdsbruket

På gården hos oss

Melkekyr
Smådyr

 

 

 

Tilbake til
Om Bygdø Kongsgård
Forsiden