I løpet av 2016 skal Gartneriet på Bygdø Kongsgård gjenoppstå i ny drakt med nye bygg og funksjoner.

Statsbygg har prioritert utbyggingen av et fremtidsrettet kunnskapssenter for urbant- og bynært landbruk der klima- og miljøhensyn står sterkt. Senteret skal inspirere og spre kunnskap om økologisk landbruk, hagebruk, dyrking og foredling av mat samt være en levende grønn møteplass. Målet med utviklingen av Gartneriet er å forsterke driften til Bygdø Kongsgård slik at gården som helhet kan fremstå som en modell for fremtidens landbruk med sterke lokale kretsløp og stor sosial kapital. 

Bygdø Kongsgård ønsker å fremstå med et helhetlig driftskonsept der kretsløpene mellom dyrene, jorda, plantene og menneskene blir tydelige og sterke. Dette skal formidles gjennom kurs, seminarer, utstillinger og kafedrift på Gartneriet. Driften av Gartneriet skal blant annet gjøres i et tett samarbeide med Unikum og deres arbeidstreningsteam for folk som har falt ut av arbeidslivet. Formidlingen av bærekraftig og økologisk landbruk skal styrkes gjennom samarbeide med DebioInfo og gjennom kafedriften som skal speile produktene fra Bygdø Kongsgård som helhet.

Landbruksdirektoratet har støttet prosjektet med midler til prosjektledelse i 2015 og 2016.

Monica Mørch har gitt oss en verdifull historisk oversikt over gartneridriften på Bygdø Kongsgård. Vi plukker opp hansken fra et innovativt hagebruk med veksthus som har tilpasset seg trender og behov i flere hundre år. Det er også en rekke personer som de siste årene har beredt grunnen for at Gartneriet nå kan la seg realisere.

 

marianne.leisner@norskfolkemuseum.no