Bygdø Kongsgård er Oslos største økologiske melkeprodusent og en arena for formidling av både moderne og historisk landbruk. 

I besøkssenteret vårt kan du møte og lære om de norske hussdyrrasene. Vi ønsker skoleklasser, barnehager og grupper velkommen! Høst og vår har vi gratis lørdagsåpent for alle. Åpningstider 11.00 - 16.30 i besøkssenteret og melkefjøset.

Vi har to store publikumsarrangementer i året: Kuslippdagen søndag 8. mai klokken 11.00 - 16.00 og Familiedagen søndag 25. september samme tid.

Kontaktinformasjon

Bygdø Kongsgård
Tlf: (+47) 22 12 37 00
post@norskfolkemuseum.no

Besøksadresse og GPS

Bygdø Kongsgård
Bygdøy
0287 Oslo

Post

Postboks 720 Skøyen,
N-0214 Oslo

Kuslipp 8. mai

BYGDØ KONGSGÅRD og TINE ønsker velkommen til en dag med åpent fjøs, salg av økologisk mat, hopping i høyet og pinnebrødsteking. 

Program for dagen:
Kl 11.00, 12.15, 13,15 og 15.00
Langhus Blæselag

Kl 12.00 - 16.00
Ponniridning for
barn, kr. 30,-

Kl 12.30
Kuslipp

Kl. 13.30
Åpning av
Utstillingen:
“Livredderen”
Et dokumentarisk portrett av den norske spælsauen åpnes denne dagen av Landbruks og matminister Jon Georg Dale.