Rokk fra Vest-Agder.Norsk Folkemuseums samlinger omfatter ca 160 000 gjenstander av alle slag, fra by og bygd, fra 1500-tallet fram til idag. Formålet med samlingene er å belyse liv og livsvilkår i Norge i hele denne perioden.

De store samlingene, som er tatt inn gjennom mer enn 100 år,  inneholder blant annet møbler og bohave, landbruk- og håndverksredskaper, leketøy, musikkinstrumenter, samt ikke minst folkedrakter og folkekunst. Museet har også en stor samisk samling.

 

Sko fra 1930-tallet.

I dag samler museet først og fremst inn gjenstander fra samtiden og den nære fortiden, og har i de senere årene prioritert gjenstander som belyser hjem og bomiljø. 

Norsk Folkemuseum arbeider med å gjennomføre en fullstendig revisjon av samlingene med oppdatering av gjentandsopplysningene og de digitale fotografiene i databasen PRIMUS. Basen er søkbar på Digitalt Museum. Gjenstandene er samtidig flyttet fra gamle magasiner til nye klimaregulerte magasiner.

Bare en mindre del av gjenstandssamlingen er til enhver tid utstilt, men samlingen forøvrig er tilgjengelig for forskning. Norsk Folkemuseum låner også ut gjenstander til utstillinger ved andre museer.

Studiebesøk
Utlån


Begrenset tilgang til samlingene i 2015

Grunnet store oppgaver i 2015, blir det begrenset tilgangen til museets samlinger dette året, både for studiebesøk og utlån.


Innsamlingsstopp

Norsk Folkemuseum har innsamlingsstopp og tar bare unntaksvis i mot gjenstander annet enn til pågående utstillings- eller dokumentasjonsprosjekt.


Konservering

Henvendelser om konservering, utlån og studiebesøk.