Rapport om tilgang til høyoppløselige bildefiler

De siste årene har museene åpnet sine samlinger på nett, og søker i dag dialog med brukerne om kunnskapsutvikling på en helt annen måte enn før. Utviklingen må sees i sammenheng med hvordan nettet de siste årene i stadig større grad har blitt et verktøy for kommunikasjon, deltakelse og sosiale aspekter.

Norsk Folkemuseum og Maihaugen forvalter store samlinger med fotografier. Bildematerialet er i dag tilgjengeliggjort gjennom Digitalt Museum i lavoppløselig format. Vi ønsker å gjøre bilder i høy oppløsning lettere tilgjengelig for flest mulig, billigst mulig. Dette vil gjøre Digitalt Museum og samlingene mer attraktive for alle typer brukere. I rapporten Fri tilgang til foto på nett har vi utredet hvordan dette kan gjennomføres. Prosjektet har omfattet vurdering av datatekniske behov og løsninger, juridiske spørsmål og økonomi. Rapporten gir et konkret forslag til gjennomføring.

Rapporten i pdf.

Finansiert med støtte fra Norsk Kulturråd.