Den norske komiteen for verdens dokumentarvregister har vedtatt å ta arkivet etter fotografen Anders Beer Wilse (1865-1949) opp i Norges dokumentarv.

Bak nominasjonen av Wilse-arkivet står flere sentrale Wilse-eiere: Norsk Folkemuseum, Nasjonalbiblioteket, Oslo Museum, Norsk Teknisk Museum, Preus Museum og Norsk Maritimt Museum.

Anders Beer Wilse er Norges mest kjente fotograf, som i et halvt århundre hadde en status i offentligheten som ingen annen norsk fotograf har hatt hverken før eller siden. Gjennom nye fotograferingsmåter, som øyeblikksfotografi og illustrerende sjangerfotografi, motivvalg og ideer om et fortellende og personlig fotografi, var Wilse med på å modernisere norsk fotografi. Arkivet viser hvor mangfoldig fotografisk virksomhet var i første halvdel av 1900‐tallet og hvordan fotografiet grep inn på stadig nye samfunnsarenaer. Like viktig er hans arkiv som historisk kilde til et Norge i endring ved begynnelsen av det 20. århundre. Wilse forandret norsk fotografi, og var samtidig den som fotograferte hele Norge fra nord til sør. Hans fotografier dokumenterer norsk landskap, folkeliv og næringer i årene 1900 til 1949, og er i dag nasjonens viktigste visuelle kilde til denne perioden.

Det samlede Wilsearkivet inneholder et variert fotografisk materiale fordelt på flere store nasjonale institusjoner: Norsk Folkemuseum, Nasjonalbiblioteket, Oslo Museum, Norsk Teknisk Museum, Preus Museum og Norsk Maritimt Museum. Arkivet består av ca. 167 300 negativer, ca. 61 800 originalpositiver deriblant ca. 40 000 i ca. 380 album (Wilses bildebyrå), 56 forstørrelser, 777 lysbilder (i hovedsak håndkolorerte), øvrige løse originalpositiver (ca. 20.000) og album, to fotografiske kunstmapper, flere fotobøker og bildehefter samt postkort.

Norsk Folkemuseums del av dette arkivet består av ca. 117.000 negativer, 370 album samt ca 20.000 løse originalpositiver, innføringsprotokoller, ca. 600 postkort og annet materiale.

 

Norsk Folkemuseum åpner en stor utstilling om Anders Beer Wilse 16. april 2015.


 

Fotograf Anders Beer Wilse på sykkel "Ned Fillefjeld til Lærdalsören" i 1902.
Foto: A.B. Wilse,
Norsk Folkemuseum.