I løpet av få år blir Anders Beer Wilse kjent som Norges fremste fotograf, berømt i inn- og utland for sine landskapsfotografier, stemningsbilder og portretter. Samlingen han etterlot seg gir oss i dag et uvurderlig innblikk i det norske samfunn på vei mot en ny tid.

Sjøfly og badegjester på Ingierstrand ved Oslo i 1937

Anders Beer Wilse ble født i Flekkefjord i 1865. Han vokste opp i Kragerø og bestemte seg allerede som 13-åring for å dra til sjøs. Noen år senere begynte han på utdannelsen til ingeniør ved Teknisk skole i Horten og tok eksamen her i 1882. To år senere, i 1884, emigrerte han til USA. Etter en periode med skiftende arbeid og til tider arbeidsledighet, jobbet han i 13 år som jernbaneingeniør i Minnesota. Wilse kjøpte sitt første fotografiapparat i 1886. På kartleggingsekspedisjonene var en av oppgavene hans å fotografere, hvilket kan ha dannet spiren til hans interesse for fotografering. I 1889 reiste Wilse tilbake til Norge, hvor han ble forlovet med Helen Marie Hutchinson som senere ble hans kone. De etablerte seg i Seattle der Wilse startet fotografisk forretning i 1897.

Wilse gjorde det raskt godt som fotograf og hadde snart råd til å sende kone og barn en tur tilbake til Norge. Familien trivdes godt i gamlelandet og fikk overtalt Wilse til å komme etter. Dette var i 1900, og allerede i mai 1901 etablerte Wilse sin fotografiske forretning i Kristiania.

Edvard Munch fotografert på Ekely i 1937, antakelig i samtale med fotograf Anders Beer Wilse

Wilse ble i sin samtid og ettertid kjent som den store Norgesfotografen. Han bar sitt 10 kg tunge kamera til topps i fjellområder i øst og vest, fotograferte Lofotfisket mens fembøringen ennå var den vanlige bruksbåt, dokumenterte industriens fremvekst i Norge og portretterte de fleste av tidens store kulturpersonligheter. Sannsynligvis har ingen fotograf verken før eller siden gjennomtrålet hele Norge slik Wilse gjorde det i første halvdel av 1900-tallet.

Anders Beer Wilse døde i 1949.

Det samlede Wilsearkivet inneholder et variert fotografisk materiale fordelt på flere store nasjonale institusjoner: Norsk Folkemuseum, Nasjonalbiblioteket, Oslo Museum, Norsk Teknisk Museum, Preus Museum og Norsk Maritimt Museum. Arkivet består av ca. 167 300 negativer, ca. 61 800 originalpositiver deriblant ca. 40 000 i ca. 380 album (Wilses bildebyrå), 56 forstørrelser, 777 lysbilder (i hovedsak håndkolorerte), øvrige løse originalpositiver (ca. 20.000) og album, to fotografiske kunstmapper, flere fotobøker og bildehefter samt postkort.  

Norsk Folkemuseums del av dette arkivet består av ca. 117.000 negativer, 370 album samt ca 20.000 løse originalpositiver, innføringsprotokoller, ca. 600 postkort og annet materiale.

 


Fotografen med sekk og vandringsstav, 1943. Foto: A.B. Wilse

Wilse formidlet også sine reiser og opplevelser gjennom nærmere 900 foredrag og to bokutgivelser: «En emigrants ungdomserindringer» i 1936 og «Norske landskap og norske menn» i 1943.

Trefigurer på lennsmannsgården på Tolga

Karl Johans gate fotografert fra tak i 1947

Fra Øksnes i Vesterålen