Bestilling av fotografier fra samlingen.

Kloakkrør på brygga i Oslo, 1959. Foto: Dagbladet/Norsk Folkemuseum

Norsk Folkemuseums bildesamling består av fotografier fra fotografiets barndom på 1850-tallet og fram til idag. Det er mange typer materiale i samlingen, fra sølvplater og glassplater til dagens digitale bilder. Amatørfotografer så vel som profesjonelle fotografer er representert i samlingene.

I tillegg rommer samlingen også grafikk, akvareller og tegninger som hovedsakelig viser eldre draktskikk, portretter og prospekter. De fleste av motivene er søkbare på Digitalt Museum. Innholdet i databasen oppgraderes jevnlig og nye bilder og samlinger legges til. 

Særlig kjent er samlingen etter fotografen Anders Beer Wilse (1865-1949) som formidler natur, kultur og menneskeliv i Norge fra første halvdel av 1900-tallet. Norsk Folkemuseums del av samlingen består av ca. 110 000 fotografier, søkbare gjennom Galleri NOR.

Også den svenske fotografen Axel Lindahls (1841-1906) Norgesbilder vises der – motiver fra reiser han foretok i landet, for det meste på 1880-tallet. En annen større enkeltsamling er negativarkivet etter fotograf Gustav Borgen (1865 - 1926), i all hovedsak portretter fra perioden 1890 – 1920. Museet har også selv skapt mye fotodokumentasjon gjennom feltarbeid, forskningsreiser og aktiviteter på museet. Ytterligere informasjon om samlingene fås ved å besøke eller ta kontakt med Dokumentasjonssenteret.

 

 


Anders Beer Wilse

var en av våre fremste fotografer gjennom tidene.

NF
Interiørmagasinet Bonytt

Norsk Folkemuseum har overtatt arkiver og bildematerialet fra perioden 1968 til 1989, ca. 16 000 fotografier.