Museets film- og lydsamling består av rundt 1000 ulike opptak fra 1920-tallet til i dag. Digitalisering er i gang og noe er allerede ute på nett.

Filmsamlingen

Rundt 200 opptak er film og video. De fleste opptakene finnes kun på analog film, noe som begrenser tilgjengeligheten. Arbeidet med digitalisering er i gang og noe er allerede publisert på internett. De publiserte filmene finnes på Norsk Folkemuseums kanal på Youtube.

Omtrent halvparten av filmsamlingen består av dokumentasjonsfilmer fra 1930- til 1970-tallet innspilt på initiativ av museets konservatorer. Filmene dokumenterer håndverk, drakt og draktskikk, landbruk, reindrift og Norsk Folkemuseums egen historie.

Konservator Trond Gjerdi filmer greneveving hos Helene Mikalsen i Manndalen i Troms, 1973. Foto: Ragne Johnsrud/Norsk Folkemuseum

I 2011 fikk museet inn filmsamlingen fra det nedlagte Tiedemanns reklame- og tobakksmuseum. Denne samlingen består av omtrent 100 filmer, og digitaliseringen er allerede i gang. Materialet består i stor grad av reklamefilmer, men i tillegg finnes også dokumentasjon av produksjon, fabrikker og markedsføring.

Lydsamlingen

De resterende 800 opptakene er lydopptak, ofte intervjuer. Mange av disse intervjuene er klausulerte, men det gis tilgang til forskere og studenter med godkjent veileder, etter skriftlig søknad til Norsk Folkemuseum.

I samlingen finnes det blant annet 150 samiske intervjuer, språkprøver, joik og andre opptak fra samiske miljøer. De fleste av disse opptakene ble laget av Asbjørn Nesheim i perioden han var bestyrer for den samiske samlingen ved Norsk Folkemuseum (1951-1976). Dette materialet har stor interesse både for språkforskere og andre kulturforskere.

Førstekonservator Hilmar Stigum intervjuer Alfred Iversen på Ullbråtan i mai 1960. Foto: Odd Nordland/Norsk Folkemuseum

I 1950 ble Edvard Bull ansatt på Norsk Folkemuseum for å gjøre kulturhistoriske undersøkelser av arbeidsfolks levevilkår i Norge. I tillegg til foto- og arkivmateriale resulterte dette i over 80 bånd med lydopptak. Det gjenstår å få digitalisert dette lydmaterialet. Les mer om Arbeiderminnene.

Prosjektet "Norsk i går, i dag, i morgen?" var et samarbeidsprosjekt mellom Interkulturelt museum og Norsk Folkemuseum. Prosjektet tok sikte på å dokumentere nyere innvandring til Norge ved livsløpsintervjuer, fotoinnsamling, videodokumentasjon og tematiske intervjuer. Omtrent 250 av intervjuene i lydsamlingen stammer fra dette prosjektet.

I forbindelse med prosjektet "Norsk-jødisk dokumentasjon" som ble gjennomført på Norsk Folkemuseum i perioden 2000-2002 ble det intervjuet i overkant av 50 personer. Disse intervjuene samler livshistorier og fortellinger som belyser den vitale norsk-jødiske kultur i mellomkrigstiden.