Norsk Folkemuseums samling omfatter ca. 150 bygninger som er oppstilt i Friluftsmuseets tre deler, Landsbygda (fra 1898), Gamlebyen (fra 1915) og Kong Oscar IIs Samling (innlemmet i museet i 1907).

Alle bygningene er flyttet til museet fra ulike deler av landet. Noen få er kopier av eksisterende bygninger som står andre steder. Noen bygninger er ikke satt opp, men i magasin.

Oversikt over bygningene i DigitaltMuseum

Husene i Norsk Folkemuseums friluftsmuseum skal spenne fra helhetlige konstruksjoner hvor hver minste detalj er på plass og det i stor grad brukes autentiske gjenstander, til levendegjørings- og aktivitetsarenaer hvor interaktiv opplevelse er viktigere enn de enkelte tingenes historiske autentisitet og til utstillinger som med ulike virkemidler setter gjenstander inn i en kulturhistorisk sammenheng.

Bygningene vil være innredet ut i fra ulike prinsipper. Noen vil være detaljerte interiørutstillinger med innsyn, men begrenset adgang for besøkende. I andre hus vil publikum ha adgang og bli tatt i mot av tunverter, mens noen bygninger vil være utstyrt med rekvisitter og være beregnet for levendegjøring og aktiviteter.