Norsk Folkemuseums samling av arkivalia består av både privatarkiver og arkivmateriale fra egen virksomhet. Museets administrasjonsarkiv strekker seg tilbake til grunnleggelsen av museet i 1894 og inneholder mye historisk materiale. Det er skilt ut arkiver etter nåværende og tidligere forskere ved museet. Det finnes også en rekke privatarkiver som inneholder brevsamlinger, mønstersamlinger og minnesamlinger.  Dokumentasjon knyttet til museets gjenstander, bygninger og foto finnes i egne opplysningsarkiv. Museet har et omfattende tegningsarkiv med oppmålingstegninger av tun og bygninger fra store deler av landet. Postkortsamlingen inneholder mange kjente motiver.

Samlingen omfatter også Arbeiderminnene og Husmannsminnene samlet inn på 1950- og 1960-tallet. Norsk etnologisk gransking kan formidle et stort arkiv som består av innsendt minnemateriale, i hovedsak svar på deres spørrelister. Museet har også et stort samisk materiale.

Arkivet er åpent for publikum i Dokumentasjonssenterets åpningstider etter avtale. 

Museet har startet arbeidet med å publisere arkivene på www.arkivportalen.no.