Hovedattraksjoner

seksjonsbilde

Gol Stavkirke

Museets mest populære attraksjon er Gol Stavkirke. Den ble bygget rundt år 1200 og er en av 28 gjenværende stavkirker i Norge. 360 graders visning.

seksjonsbilde

OBOS-gården Wessels gate 15

OBOS-gården Wessels gate 15 er en klassisk leiegård fra Oslo i tre etasjer, bygget i 1865. Leiegården er innredet med åtte leiligheter som viser bomiljøer fra den gang gården var ny og frem til vår egen tid. 360 graders visning.

seksjonsbilde

Gamlebyen

Gamlebyen på Norsk Folkemuseums er utformet slik Christiania (nå Oslo) ble bygget etter bybrannen i 1624. Kong Christian IV besluttet at byen skulle ha brede gater i rette kvartaler og hus av mur. 360 graders visning.

seksjonsbilde

Utstillinger

I de faste utstillingene vises noen av våre flotteste samlinger av folkedrakter, folkekunst og samisk kultur.

seksjonsbilde

Setesdalstunet

Setesdalstunet er en av gårdene fra norske bygder i Friluftsmuseet. Gårdene er hentet fra forskjellige distrikter, så en vandring i Friluftsmuseet blir nesten som å se hele Norge på en dag.

seksjonsbilde

Raulandstua

Raulandsstua fra Numedal er trolig Norges eldste bevarte bolighus. Over døren er det risset en runeinnskrift: ”Thorgautr fifil mik gerdi” som betyr Torgaut Fivil gjorde meg.

seksjonsbilde

Kong Oscar IIs Samlinger

Oscar IIs samlinger består av Gol Stavkirke og de fire bygningene rundt. Samlingen regnes som verdens første friluftsmuseum. Den ble stiftet i 1881 og åpnet for publikum året etter. 360 graders visning.