Som Norges største kulturhistoriske museum har Norsk Folkemuseum mange oppgaver og målgrupper. I tillegg til å hovedfinansieres gjennom Kulturdepartementet har museet flere støttespillere som gjør det mulig å gjennomføre nye prosjekter og idéer samt utvikler og forbedre tilbudet til publikum.

De ulike samarbeidene spenner fra de prosjektorienterte med begrenset varighet til langsiktige og omfattende hovedavtaler. Våre offentlige og institusjonelle støttespillere har i hovedsak gitt museet støttebeløp eller gaver. Med våre sponsorer eller samarbeidspartnere har vi inngått langsiktige avtaler som skal gi gjensidig utbytte.

Norsk Folkemuseum er stolte over det gode samarbeidet vi har med våre partnere. Sammen gjør vi museet bedre!