Ansatte ved stiftelsen Norsk Folkemuseum.  Seksjons- og avdelingsinndelingen er ikke ajourført i henhold til organisasjonsendringer gjennomført 1. januar 2016.

Navn

Tittel

Telefon

E-post

 

 

 

 

 

 

Aaraas, Olav

Direktør

95760828

olav.aaraas@norskfolkemuseum.no

 

 

Bogstad gård – Sørkedalen 826, 0758 Oslo

 

Mork, Mette Møller

Daglig leder

45022448

mette.mork@bogstad.no

 

 

 

Bergersen, Oddvar

Ansvarlig vaktmester

92234100

oddvar.bergersen@bogstad.no

 

Bjerde, Tina

Kaféleder

22065204

tina.bjerde@bogstad.no

 

Gløkler,Torun

Kafé-/renholdsassistent

22065204

torun.gloker@bogstad.no

 

Braathu, Anne B.

Butikkansvarlig

22065200

anne.braathu@bogstad.no

 

Løkken, Einar

Ansvarlig vaktmester

41556859

einar.lokken@bogstad.no

 

Nesse, Hans Christian

Vaktmester-/museumsassistent

48111214

hans.christian.nesse@bogstad.no

 

Spilleth, Inger Lise

Administrasjonssekretær

22065213

inger.lise.spilleth@bogstad.no

 

 

 

 

Bygdø Kongsgård

Sørsdal, Jan Tore

Avdelingsleder/Forvalter

97787390

jan.tore.sorsdal@norskfolkemuseum.no

Anstensrud, Gard Scott

Museumsbonde

40023670

gard.anstensrud@norskfolkemuseum.no

Bjørnsrud-Gabrielsen, Mari

Formidlingsansvarlig

40023671

mari.bjornsrud.gabrielsen@norskfolkemuseum.no

Chioko, George

Gartner

40023664

george.chioko@norskfolkemuseum.no

Dannevig, Per

Landbruksmedarbeider

40023662

per.dannevig@norskfolkemuseum.no

Guldal, Gudrun

Fjøsmester

40023666

gudrun.guldal@norskfolkemuseum.no

Hanssen, Rune M.

Agronom

40023663

rune.hanssen@norskfolkemuseum.no

Hilsen, Harald

Agronom

41626842

harald.hilsen@norskfolkemuseum.no

Hovland, Helge

Landbruksmedarbeider

40023667

helge.hovland@norskfolkemuseum.no

Norman, Helge

Agronom

40023660

helge.normann@norskfolkemuseum.no

Rød, Helle

Gartner

40023665

helle.fredrikke.rod@norskfolkemuseum.no

Sunde, Stein

Museumsgartner

95744575

stein.sunde@norskfolkemuseum.no

Sørum, Erik Andre

Gårdsfullmektig

97787391

erik.andre.sorum@norskfolkemuseum.no

Valaker, Ole-Magnar

Landskapspleier

40023661

ole.magnar.valaker@norskfolkemuseum.no

Wivelstad, Sidsel

Formidlingsmedarbeider

91545657

Sidsel.wivelstad@norskfolkemuseum.no

Bygningsantikvarisk seksjon

 

Myhren, Stian

Seksjonsleder

99351113

stian.myhren@norskfolkemuseum.no

 

 

Bjørn-Hansen, Kristoffer

Maler

98645651

kristoffer.bjorn.hansen@norskfolkemuseum.no

 

Haugen, Einar

Tømrer

40023523

einar.haugen@norskfolkemuseum.no

 

Haavengen, Ole Johan

Tømrer

40023518

ole.johan.haavengen@norskfolkemuseum.no

 

Jensen, Henning

Tømrer

40023524

henning.jensen@norskfolkemuseum.no

 

Martens, Egil

Snekker

40023519

egil.martens@norskfolkemuseum.no

 

Planke, Terje

Førstekonservator

47474587

terje.planke@norskfolkemuseum.no

 

Schreiner, Ole Jørgen

Snekkermester

40023520

ole.jorgen.schreiner@norskfolkemuseum.no

 

Wammen, Magnus

Tømrer

40023525

magnus.wammen@norskfolkemuseum.no

 

Wennberg, John

Tømrer

40023526

john.wennberg@norskfolkemuseum.no

 

Winther-Larsen, Christian

Tømrermester

40023515

christian.winther.larsen@norskfolkemuseum.no

 

With, Mogens

Bygningsantikvar

40023522

mogens.with@norskfolkemuseum.no

 

Dokumentasjonsavdelingen

 

 

 

 

Pedersen, Tove Wefald

Avdelingsleder

48893167

tove.wefald.pedersen@norskfolkemuseum.no

 

 

 

 

 

 

Björk, Linnea

Arkivar

40023578

linnea.bjork@norskfolkemuseum.no

 

Harris, Haakon

Fotograf

40023580

haakon.harriss@norskfolkemuseum.no

 

Langgåt, Anja

Fotoarkivar

anja.langgat@norskfolkemuseum.no

 

Lindbäck, Alexander

Katalogansvarlig

40023576

alexander.lindback@norskfolkemuseum.no

 

Rosenqvist, Else

Arkivar

40023582

else.rosenqvist@norskfolkemuseum.no

 

Seim, Marie Fongaard

Fotoarkivar

40023577

marie.fongaard.seim@norskfolkemuseum.no

 

Simonsen, Hanne

Katalogkonsulent

40023579

hanne.simonsen@norskfolkemuseum.no

 

          

Voss-Nilsen, Heidi

Fotoarkivar

40023675

heidi.voss.nilsen@norskfolkemuseum.no

 

 

Eidsvoll 1814 – Carsten Ankers veg, 2074 Eidsvoll Verk

 

Jondell, Erik

Avdelingsdirektør

99041814

erik.jondell@eidsvoll1814.no

 

 

Dahl, Solveig

Konservator

40023603

solveig.dahl@eidsvoll1814.no

 

 

 

 

 

 

Finneide, Astrid K.

Markedskonsulent

40023602

astrid.finneide@eidsvoll1814.no

 

Galstad, Astrid

Leder for samfunnskontakt

90169336

astrid.galstad@eidsvoll1814.no

 

Hamre, Torleif

Historiker

40023605

torleif.hamre@eidsvoll1814.no

 

Hauger, Berit Østby

Administrasjons- og økonomikonsulent

40023600

booking@eidsvoll1814.no

 

Innstøy, Tore

Driftsteknikker

97764124

tore.innsoy@eidsvoll1814.no

 

Lorentzen, Eline

Museumspedagog

40023607

eline.b.lorentzen@eidsvoll1814.no

 

Lund, Vigdis

Kafémedarbeider

40023609

vigdis.lund@eidsvoll1814.no

 

Lundberg, Lissen

Butikkansvarlig

40023610

lissen.lundberg@eidsvoll1814.no

museumsbutikken@eidsvoll1814.no

 

Løvås, Anne

Leder for formidling

91529595

anne.lovas@eidsvoll1814.no

 

Mikkelsen, Lillian

Kafémedarbeider

40023609

lillian.mikkelsen@eidsvoll1814.no

kafestandpunkt@eidsvoll1814.no

 

Mytland, Ida Marie

Kafémedarbeider

40023609

 

Paulsen, Hanna S.

Kafémedarbeider

40023609

hanna.snekkerhaugen@eidsvoll1814.no

 

Risbø, Fredrik

Guide/utstillingsvert

40023609

fredrik.risbo@eidsvoll1814.no

 

 

Røise, Kjersti

Guide/utstillingsvert

40023609

kjersti.roise@eidsvoll1814.no

 

Aalborg, Maren-Christine

Kafémedarbeider

40023609

maren.christine.aalborg@eidsvoll1814.no

 

Avdeling Folkemuseet 

 

Jensen, Inger

Avdelingsdirektør

48129581

inger.jensen@norskfolkemuseum.no

 

 

Kulturhistorisk seksjon/ Section of Cultural History

 

Bing, Morten

Seksjonsleder/førstekonservator

40023540

morten.bing@norskfolkemuseum.no

 

Risåsen, Geir Thomas

Konservator

93280266

geir.thomas.risasen@eidsvoll1814.no

 

Bjorli, Trond

Konservator

40023556

trond.bjorli@norskfolkemuseum.no

 

Kjos, Torgeir

Stipendiat

48996495

torgeir.kjos@norskfolkemuseum.no

 

Moe, Anne Kristin

Prosjektleder

40023543

anne.kristin.moe@norskfolkemuseum.no

 

Mørch, Monica

Konservator

40023539

monica.morch@norskfolkemuseum.no

 

Opsal, Mette

Utstillingsprodusent

40023542

mette.opsal@norskfolkemuseum.no

 

Pareli, Leif

Konservator

40023544

leif.pareli@norskfolkemuseum.no

 

Pedersen, Kari Anne

Konservator

40023546

karianne.pedersen@norskfolkemuseum.no

 

Revold, Espen

Snekker

40023559

espen.revold@norskfolkemuseum.no

 

Romsaas, Jan

Samlingskoordinator

40023537

jan.romsaas@norskfolkemuseum.no

 

Sandvik, Birte

Konservator

97180357

birte.sandvik@norskfolkemuseum.no

 

Scott, Erika Ravne

Førstekonservator

40023545

erika.ravne.scott@norskfolkemuseum.no

 

Sæter, Gjertrud

Førstekonservator

40023535

gjertrud.seter@norskfolkemuseum.no

 

Telste, Kari

Førstekonservator

40023547

kari.telste@norskfolkemuseum.no

 

Thue, Cecilie

Utstillingsarkitekt

40023536

cecilie.thue@norskfolkemuseum.no

 

Walle, Thomas

Førstekonservator/forskningskoordinator

40023557

thomas.walle@norskfolkemuseum.no

 

 

Ibsenmuseet / The Ibsen Museum

 

Edvardsen, Erik

Seksjonsleder Ibsenmuseet

40023631

erik.edvardsen@norskfolkemuseum.no

 

 

Geist, Bergljot

Fagkonsulent

40023633

bergljot.geist@norskfolkemuseum.no

 

 

 

 

 

 

 

Konserveringsavdelingen/ Conservation

 

Lysgård, Frederikke Bang

Avdelimgsleder

PERMISJON

 

 

 

Brennsund, Jan Petter

Objektkonservator

40023548

jan.petter.brennsund@norskfolkemuseum.no

 

 

 

 

 

Johansen, Niels Gerhard

Malerikonservator

40023550

niels.gerhard.johansen@norskfolkemuseum.no

 

Karabeg, Linda

Objektkonservator

40023551

linda.moe@norskfolkemuseum.no

 

Uleberg, Heidi

Magasinforvalter

40023553

heidi.uleberg@norskfolkemuseum.no

 

Westermann, Stephanie

Møbelkonservator

40023538

stephanie.westermann@norskfolkemuseum.no

 

 

Ørskov, Lone

Malerikonservator

40023549

lone.orskov@norskfolkemuseum.no

 

Østlund, Anna-Maria

Tekstilkonservator

40023554

anna.maria.ostlund@norskfolkemuseum.no

 

 

 

NEG – Norwegian Ethnological Research

 

 

 

 

 

Kjus, Audun

Førstekonservator

40023558

audun.kjus@norskfolkemuseum.no

 

Chang, Eli Johnsen

Administrasjonskonsulent

40023541

eli.chang@norskfolkemuseum.no

 

 

 

 

 

 

Personal- og administrasjonsavdelingen

 

Stensrød, Geir

Adm.sjef /avdelingsleder

90955685

geir.stensrod@norskfolkemuseum.no

 

Fjellberg, Rut Personalkonsulent 40023672 rut.fjellberg@norskfolkemuseum.no

 

Haraldsen, Nina

Lønnsansvarlig

40023513

nina.haraldsen@norskfolkemuseum.no

 

Nordhaug, Helga

Administrasjonssekretær

40023512

helga.nordhaug@norskfolkemuseum.no

 

Raftevold, Anne

Resepsjonist

40023500

anne.raftevold@norskfolkemuseum.no

 

Stangeby, Karin

Personalkonsulent

40023508

karin.stangeby@norskfolkemuseum.no

 

Publikumsavdelingen

 

Mork, Paal

Avdelingsleder

90198099

paal.mork@norskfolkemuseum.no

 

 

Haaland, Trude

Kostymeansvarlig

40023565

trude.haaland@norskfolkemuseum.no

 

Hægeland, Linnea

Konsulent

99356691

linnea.haegeland@norskfolkemuseum.no

 

Staaland, Charlotte

Butikkansvarlig

93043744

charlotte.staaland@norskfolkemuseum.no

 

 

Program, kommunikasjon og markedsføringsseksjonen / Audience Activities and Marketing

 

Flatland, Anna Lena

Seksjonsl./ programansvarlig

PERM

 

 

Karine Munch

Arrangementsansvarlig 90928563

karine.munch@norskfolkemuseum.no

 

Aga, Steinar

Betjent/utstillingsvakt

40023572

steinar.aga@norskfolkemuseum.no

 

Bergsjordet, Bente

Betjent/utstillingsvakt

40023572

bente.bergsjordet@norskfolkemuseum.no

 

Ellingsberg, Anne

Utstillingsvakt/butikkmedarbeider

40023575

anne.ellingsberg@norskfolkemuseum.no

 

Husbyn, Anne

Ansvarlig for Gjestestuene

48891603

anne.husbyn@norskfolkemuseum.no

 

Ilseng, Jon

Rådgiver

97158806

jon.ilseng@norskfolkemuseum.no

 

Korzen, Dominika

Grafisk designer

40023566

dominika.korzen@norskfolkemuseum.no

 

Liland, Bjarne

Betjent/utstillingsvakt

40023575

bjarne.liland@norskfolkemuseum.no

 

Robertson, Frances

Leder besøkssenter

40023562

frances.robertson@norskfolkemuseum.no

 

Santa, Astrid

Kommunikasjonsrådgiver

40023570

astrid.santa@norskfolkemuseum.no

 

Østern, Josephine

Markedsrådgiver

41238053

josephine.ostern@norskfolkemuseum.no

 

Aas, Lisa Mari

Betjent/utstillingsvakt

40023575

lisa.mari.aas@norskfolkemuseum.no

 

 

Undervisningsseksjonen / Education

 

Berg, Marit

Seksjonsleder undervisning

40023568

marit.berg@norskfolkemuseum.no

 

 

Grimstad, Anne Marie

Formidlingskonsulent

40023563

anne.marie.svebak@norskfolkemuseum.no

 

Muren, Lars Olav

Formidlingskonsulent

 

lars.olav.muren@norskfolkemuseum.no

 

Nykamp, Ellen Marie

Administrasjonssekretær

40023567

ellen.marie.knudsen@norskfolkemuseum.no

 

 

 

 

 

 

Sjølyst, Trine

Dansegruppeansvarlig

95859834

trine.sjolyst@norskfolkemuseum.no

 

Sjåland, Siv Garles

Museumspedagog

92210532

siv.garles.sjaland@norskfolkemuseum.no

 

 

Sikkerhets- og driftsavdelingen

 

Kaaløy, Tormod

Avdelingsleder

90666492

tormod.kaaloy@norskfolkemuseum.no

 

 

Blihovde, Mikael

Seksjonsleder sikkerhet

95001748

mikael.blihovde@norskfolkemuseum.no

 

 

 

Fjellmyr, Vidar

Nattevakt

99359257

vidar.fjellmyr@norskfolkemuseum.no

 

Helseth, Einar Dale

Nattevakt

99359257

einar.dale@norskfolkemuseum.no

 

Olsen, Norman

Nattevakt

99359257

normann.olsen@norskfolkemuseum.no

 

Thoresen, Nils Petter

Nattevakt

99359257

nils.petter.thoresen@norskfolkemuseum.no

 

Tveit, Einar

Inspektør

99359257

einar.tveit@norskfolkemuseum.no

 

 

FDV-seksjonen

 

Gunnerød, Dag

Seksjonsleder FDV/inspektør

90938148

dag.gunnerod@norskfolkemuseum.no

 

Nielsen, Leif

Håndverker/Inspektør

leif.nielsen@norskfolkemuseum.no

 

Flaten, Erik

Tømrer / Inspektør

40023533

erik.flaten@norskfolkemuseum.no

 

 

 

 

 

 

 

Serviceseksjonen

 

Gustafsson, Peter

Seksjonsleder service/inspektør

48229089

peter.gustafsson@norskfolkemuseum.no

 

 

Johansen, Vipa

Renholder

40023531

vipa.johansen@norskfolkemuseum.no

 

Lindquist, Ladda

Renholder

40023528

ladda.lindquist@norskfolkemuseum.no

 

Ludvigsen, Pranee

Renholder

40023530

pranee.ludvigsen@norskfolkemuseum.no

 

Løvgro, Oddbjørn

Inspektør/Service

47464121

oddbjorn.lovgro@norskfolkemuseum.no

 

 

 

Mortensen, Chan

Renholder

40023527

jan.klindanklang@norskfolkemuseum.no

 

Olsen, Sriwan

Renholdsansvarlig

95993648

sriwan.olsen@norskfolkemuseum.no

 

Phoosri, Somphong

Renholder

45638211

somphong.phoosri@norskfolkemuseum.no

 

Wongtha, Lamul

Renholder

40023529

lamul.wongtha@norskfolkemuseum.no

 

Økonomiavdelingen

 

Grændsen, Elisabeth

Avdelingsleder/økonomisjef

91340110

elisabeth.graendsen@norskfolkemuseum.no

 

Gythfeldt, Toril

Regnskapsansvarlig

40023510

toril.gythfeldt@norskfolkemuseum.no

 

Jensrud, Marianne

Kaféansvarlig

40023505

marianne.jensrud@norskfolkemuseum.no

 

Mathisen, Hege-Anita

Kokk

 

kafe@norskfolkemuseum.no

 

Pran, Bente

Regnskapssekretær

40023509

bente.pran@norskfolkemuseum.no

 

Sereie, Adam

Kokk

 

kafe@norskfolkemuseum.no