Norsk Folkemuseum kan tilby praksisplasser ved museet for studenter eller andre som er tilknyttet samarbeidende institusjoner.

Norsk Folkemuseum har ulike arbeidsfelter der det kan være behov for å engasjere praktikanter. Dersom du liker å grave etter opplysninger i arkiver og i litteratur kan vi tilby praksis i utstillings- og formidlingsprosjekter der vi søker etter kontekstuelle opplysninger til gjenstander eller andre emner. Dersom du ønsker å få kunnskap og erfaring i bruk av registreringsverktøyet Primus vil du kunne søke om praksis i samlingsforvaltning. Det er også mulig å søke om praksisplass i bibliotek og arkiv, blant annet trenger vi hjelp til å digitalisere tidligere publikasjoner for å gjøre dem tilgjengelige elektronisk. Er du mer interessert i å jobbe med publikum, kan du søke praksisplass i museets publikumsvirksomhet.

For å få praksisplass ved Norsk Folkemuseum må du være tilknyttet et studie- eller forskningsprogram fra en høyere utdannings- eller forskningsinstitusjon eller tilsvarende. I søknaden skal du redegjøre for ditt studium eller forskningsprosjekt og for hvordan en hospitantplass ved Norsk Folkemuseum kan hjelpe deg i dine studier eller i din forskning. Du skal også redegjøre for dine interesser og faglige bakgrunn, og hvilke arbeidsoppgaver du kan bidra med.

Søknadsfristene er 15. februar og 15. september hvert år.

Søknaden sendes: post@norskfolkemuseum.no

Dersom du blir innvilget praksisplass forventes det at du følger de avtaler som gjøres. Du vil få en kontaktperson som hjelper deg med faglig og praktisk tilrettelegging. Arbeidslivets regler gjelder og du må melde inn sykdom og annet fravær på lik linje med Norsk Folkemuseums ansatte.