Som Venn av Norsk Folkemuseum er du med på å støtte opp om en av landets eldste kulturinstitusjoner. Med ditt medlemskap vil du lære museet bedre å kjenne. La neste generasjon få oppleve våre spennende utstillinger og delta på de mange tradisjonelle markeringer i løpet av året.

Medlemskap i Norsk Folkemuseums Venner gir:

  • Gratis adgang hele året for to voksne og barn i følge.
  • Medlemsbladet Museumsbulletinen tre ganger i året med interessant fagstoff og nyttig informasjon.
  • Organisert frivillighetsarbeid innen søm, dataregistrering, snekring, muring og maling drives året rundt på museet.
  • Invitasjon til kurs, foredrag, omvisninger, arrangementer, turer, aktiviteter for barn og voksne.

Norsk Folkemuseums Venner ble stiftet i 1971. Foreningens formål er å støtte museets virksomhet. Dette blir blant annet gjort ved å sikre større museale innkjøp og ved å hjelpe til med å løse oppgaver som ligger utenfor museets vanlige driftsbudsjett.

Kontakt Norsk Folkemuseums Venner på tlf. 22 12 37 00 eller e-post: venneforeningen@norskfolkemuseum.no


Familiemedlemskap

kr. 600
Gratis adgang på museet for 2 voksne og barn i følge.

Enkeltmedlemskap

kr. 400
Gratis adgang på museet. Gjelder kun for den personen kortet er utstedt for.

Livsvarig medlemskap

kr. 12000
Gjelder for den personen kortet er utstedet for. Medlemmet kan ta med seg en voksen samt barn i følgr gratis.

Kontakt

Venneforeningens sekretær
Helga Nordhaug
Mandag - fredag kl. 9 - 15
Tlf: 22 12 37 00

venneforeningen@norskfolkemuseum.no