Norsk Folkemuseums styre består av åtte medlemmer, hvorav fire er oppnevnt av Kulturdepartementet.

Styremedlemmer

Gry Mølleskog, styreleder
Per Kristian Skulberg
Øystein Djupedal
Michelle Tisdel
Kjersti Sundt Sissener
Cecilie Malm Bruntland
Erika Ravne Scott
Harald Hilsen

Varamedlemmer

Britt Hildeng
Sanaa Mustafa
Nina Seeberg
Birgitte Siem 
Torleif Hamre 

Kontaktdata til styrets medlemmer fås ved henvendelse til Norsk Folkemuseum på tlf. (+47) 22 12 37 00, e-post: post@norskfolkemuseum.no