Norsk Folkemuseum er Norges største kulturhistoriske museum, og det eneste som har landsdekkende samlinger fra tiden 1500 til i dag. Med store samlinger fra by- og bygdemiljø presenterer museet kulturforhold i et historisk perspektiv så vel som i dagens samfunn. Norsk Folkemuseum ble grunnlagt i 1894. Verdens første friluftsmuseum, Kong Oscar IIs Samlinger fra 1881, er en del av museet.

Museet på Bygdøy i Oslo viser et friluftsmuseum og store innendørs utstillinger. Museet har et rikholdig aktivitetsprogram og skiftende utstillinger. Årlig besøker rundt 250.000 personer museet.

Nøkkeldata

Grunnlagt: 19. desember 1894
Antall gjenstander i samlingene: 230 000
Antall ansatte: 140
Utendørs arealer: Friluftsmuseet 140 mål.
Innendørs arealer: 27 mål
Antall historiske bygninger: 160
Eldste historiske bygning: Gol Stavkirke fra ca. 1200
Åpent for publikum 360 dager i året

Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Museet inngår i stiftelsen Norsk Folkemuseum som også omfatter disse enhetene:

  • Ibsenmuseet i Henrik Ibsensgate 26
  • Gårdsdriften ved Bygdø Kongsgård på Bygdøy
  • Eidsvoll 1814 på Eidsvoll
  • Bogstad Gård i Sørkedalen
  • Norsk Maritimt Museum på Bygdøy

Norsk etnologisk gransking og Norsk Farmasihistorisk Museum på Bygdøy er også en del av virksomheten.

Norsk Folkemuseum er en stiftelse som får årlige tilskudd over Kulturdepartementets budsjett. Museet samarbeider med en rekke private og offentlige virksomheter.

Virksomhetsidé

Norsk Folkemuseum

  • er et kulturhistorisk museum med landsdekkende samlinger fra 1500-tallet til i dag
  • har et friluftsmuseum som viser by- og bygdekultur
  • er en drivende kraft blant norske museer med vekt på nyskaping, forskning og utviklingsarbeid
  • driver Bygdø Kongsgård, Ibsenmuseet, Eidsvoll 1814 og Bogstad Gård 

Overordnet mål

Norsk Folkemuseum skal fremme kunnskap, forståelse og toleranse gjennom historisk og kulturelt mangfold. Norsk Folkemuseum skal være en sentral arena for kulturopplevelser.